Rajskie wrota

Rajskie, niekiedy nazywane również carskimi wrotami wykonane z mosiądzu. Inwestycja znajduje się w Grabarce.

Carskie wrota zostały wykonane według osiemnastowiecznych technik rzemieślniczych, piękna ręczna robota.

Galeria dla Rajskie wrota